“Matching challenge” 100% geslaagd!

Het is ons gelukt om de “matching challenge” te halen!

Een gulle filantroop heeft alle giften die u aan TADA schonk voor midden december verdubbeld tot aan een bedrag van 300 000 euro.

1000 maal dank aan iedereen ! Zowel aan diegenen die ons zelf een financieel duwtje in de rug hebben gegeven als aan zij die hun kennissen hebben gemotiveerd om TADA te steunen !

Dankzij u begeleidt TADA vanaf 2018 steeds meer Brusselse jongeren.

Bedankt om ook volgend jaar te blijven spreken over TADA ! Uw steun is van onschatbare waarde !

Deel ons jaarrapport nu met uw netwerk ! Bedankt ! #tadarocks

Share This