TADA-leerlingen

Elke zaterdag naar school? Dat klinkt misschien saai, maar daar zijn de TADA-kids (10-14) het niet mee eens.

Deze enthousiaste tieners engageren zich om drie schooljaren lang elke zaterdag les te volgen. Vrijwillig én met volle goesting willen ze de samenleving en de professionele wereld ‘van de grote mensen maar al te graag ontdekken.

Eenmaal het driejarig traject op één van de vijf TADA weekendscholen is afgerond, worden deze jongeren TADA alumni en maken ze deel uit van het netwerk TADA for Life.

De TADA-kids komen van een vijftigtal verschillende Brusselse basisscholen, gesitueerd in de buurt van onze weekendscholen in Sint-Joost-ten-Node, Anderlecht, Molenbeek en Schaerbeek. 

De vraag naar een plaats bij TADA is veel groter dan het aanbod. Om de schaarse plaatsen ten volle te benutten, peilt TADA tijdens het inschrijvingsproces naar: 

  • De motivatie en interesse van de kinderen om deel te nemen aan TADA
  • De toegang van de kinderen tot stimulerende, buitenschoolse activiteiten met focus op empowerment
  • De algemene, sociaaleconomische thuis- en gezinssituatie

Tussen de vele geschikte en gemotiveerde kandidaten, loot TADA de plekken met quota per geslacht en school. 
Kinderen die het hardst een duwtje in de rug kunnen gebruiken, krijgen in principe voorrang. Er is een wachtlijst voor kinderen die niet meteen een plek hebben. Wanneer een kind het programma onverwacht verlaat, komt die plaats vrij. 

 

TADA zet hoog in op ouderbetrokkenheid. Dat de familie van TADA-tieners positief staat tegenover TADA is essentieel voor de ontwikkeling van het kind en het slagen van onze missie. 

Hoe betrekken we de families van onze leerlingen bij onze werking? 

  • Aan het begin van het schooljaar organiseren we een infoavond voor ouders
  • We nodigen families tijdens het schooljaar uit voor toonmomenten en de diploma-uitreiking
  • Onze coördinatoren bezoeken de families van alle tieners thuis
  • Het TADA-team is telefonisch bereikbaar voor vragen of opmerkingen en aanspreekbaar voor en na de TADA-klas. 

 

Share This