Wat is TADA?

TADA in ’t kort


Bij TADA gaan honderden maatschappelijk kwetsbare tieners uit Brusselse buurten zoals Molenbeek, Kuregem en Sint-Joost-ten-Node elk weekend – jarenlang – vol goesting naar de zaterdagschool.

Ze ontdekken er zichzelf en de maatschappij, via plezante praktijkles van bevlogen professionals, bijvoorbeeld ondernemers, verpleegkundigen, dokters of mecaniciens. Via dit contact met rolmodellen trekt TADA de wereld van de tieners open en zegt hen: “Jij kan dit ook. Ontdek de maatschappij en jezelf. Word kritisch, ontplooi jezelf en verleg je grenzen.”

Het doel van TADA is om deze tieners gemotiveerd in het leven te doen staan, met een positief zelfbeeld en goed geïnformeerd over zichzelf en de samenleving/arbeidsmarkt.

Lees meer over TADA in ons jaarrapport.

Doelstellingen


TADA stimuleert haar leerlingen om:

  • de (toekomst)perspectieven/blik te verbreden
  • gemotiveerd, met zelfkennis, veerkracht en zelfvertrouwen in het leven te staan
  • de horizontale vaardigheden te vergroten
  • de algemene kennis over en/of verbondenheid met de samenleving te verruimen

Bij TADA krijgen tieners een inkijk in wat ‘later’ zoal in petto heeft, opdat ze de relevantie van leren en ‘je best doen voor later’ beter begrijpen. Maatschappelijk kwetsbare kinderen hebben vaak weinig mensen om zich heen waaraan ze hun vragen ‘over nu en later’ kunnen stellen. TADA wil de deur ‘naar later’ voor deze kinderen op een kier zetten, door ze een warme, veilige, buitenschoolse leerplek te bieden waar ze met hun vragen terecht kunnen.

Met deze aanpak wapent TADA tieners preventief tegen demotivatie en het verlies van toekomstperspectieven, welke elementen belangrijke oorzaken zijn van diverse problemen (zoals bijvoorbeeld vroegtijdige schooluitval, werkloosheid, delinquentie, extreme radicalisering enzovoort).

Door een intergenerationele en interculturele dialoog tussen diverse Brusselse werelden aan te moedigen, wil TADA ook een bescheiden bijdrage leveren aan de sociale cohesie binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bestaanredenen


De ontplooiing van elk kind wordt beïnvloed door tal van factoren buiten de school en het gezin.

Enerzijds is er de wereldse kennis die kinderen oppikken via de media, boeken of door zaken als toegang tot internet, muziek of musea. Anderzijds speelt de beleving van positieve eureka-momenten of succeservaringen een cruciale rol in het menselijk groeiproces.

De grootte van het motiverende netwerk en de toegang tot voorbeeldfiguren bepalen tenslotte de reikwijdte van kinderen hun dromen.

TADA wilt ervoor dat ook maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zich ten volle kunnen ontplooien.

Onder het motto “It takes a village to raise a child”, trekt vzw ToekomstATELIERdelAvenir de wereld van de tieners open en brengt hen wekelijks in contact met rolmodellen.

Met haar aanpak voedt TADA interesse. Door scholen en families uit aandachtswijken een extra duw in de rug te geven, wil TADA (kans)armoede bestrijden en integratiebevorderend werken.

Hoe ontstond TADA?


TADA is in 2012-2013 in Brussel gelanceerd om onder meer scholen, die werkzaam zijn in Brusselse ‘moeilijke’ wijken, een duw in de rug te geven. De onderwijsongelijkheid is er tot op heden helaas een realiteit.

De mosterd voor TADA komt uit Nederland, waar IMC Weekendschool al sinds 1998 duizenden jongeren ondersteunt met haar aanpak die ondertussen internationaal is erkend.

Sofie Foets en Heleen Terwijn – respectievelijke stichtsters van TADA en IMC Weekendschool – ontmoetten elkaar in mei 2011 in het Europees Parlement, toen Heleen Terwijn als expert sprak op de conferentie “Best Practices in Europe as regards Informal Education for Disadvantaged Youth”. Sofie Foets was destijds in het Europees Parlement aan de slag als beleidsadviseur op diverse thema’s, onder meer onderwijs.

dots3

Share This