Wat is de impact van TADA ?

Dit is een vaak gestelde en pertinente vraag. Een éénduidig antwoord bestaat niet, zo blijkt.

TADA’s ‘multiple-layer-approach‘ wordt unaniem als positief ervaren, maar het positieve effect uit zich klaarblijkelijk op verschillende manieren.

Sommige TADA-leerlingen gaan dankzij TADA bijvoorbeeld beter hun best doen op de gewone school, omdat ze de relevantie van leren en ‘zich inzetten voor later’ nu begrijpen en appreciëren. Het is ook logisch dat kinderen dankzij TADA méér weten over de maatschappij en zichzelf: elke zaterdag opnieuw motiveert TADA hen om onze maatschappij, arbeidsmarkt én de eigen persoon – de eigen talenten en interesses – te ontdekken, maar liefst drie schooljaren lang.

Vaak horen we ook dat TADA-leerlingen zich toleranter opstellen ten opzichte van ‘de andere’ of in vergelijking met hun leeftijdsgenoten enthousiaster in het leven staan, met méér initiatiefzin ook, met kritischere denk- en doorzettingsvermogen of méér zelfvertrouwen en zelfkennis. ‘Empowered’, met andere woorden.

Om een overzicht te krijgen van deze en andere effecten is  zo snel mogelijk gestart geweest met een poging tot het ‘opvolgen’ van onze impact.

Een eerste masterthesis verscheen in juni 2015. Deze zette vooral in op praktijkobservaties en kwalitatief onderzoek. In deze masterthesis is de impact van TADA vooral indirect bekeken: door de ogen van of via de perceptie van zoveel mogelijk betrokkenen bij TADA: kinderen, alumni, ouders, leerkrachten van deelnemende scholen, gastdocenten en anderen. Via feedbackformulieren en diepte-interviews met zoveel mogelijk ‘stakeholders’ werd onderzocht welk effect TADA heeft op bedoelde en onbedoelde begunstigden.

In 2016 ontwikkelde TADA ook de TISC, onder begeleiding van Vlerick Business School: TADA’s Impact Score Board. De TISC omvat aan de ene kant kwantitatieve kritieke prestatie-indicatoren zoals het aantal TADA-tieners dat inschrijft en vervolgens afhaakt, het gemiddeld aantal vrijwilligers dat deelneemt per TADA-klas per zaterdag, het aantal alumni dat met een diploma het onderwijs verlaat, enzovoort. De TISC heeft daarnaast ook kwalitatieve criteria. Aan de hand van situaties die de kinderen naspelen in rollenspelen (meermaals per jaar) probeert TADA bijvoorbeeld de groei van tieners in termen van burgerschap of in termen van niet-cognitieve vaardigheden op te volgen en te vergelijken aan het begin en het einde van hun parcours. Aan de hand van enquêtes die vooral het systeem van de ‘Net Promoter Score’ volgen, vragen we diverse stakeholders van TADA (gastdocenten, alumni) bijvoorbeeld of zij TADA zouden aanraden aan vrienden, familie of collega’s.

De indicatoren worden opgevolgd via een geautomatiseerde digitale databank of dynamische website die TADA – op basis van tal van digitale enquêtes bij alle stakeholders – aanlegt.

Ondertussen blijft TADA uiteraard ook openstaan voor andere pistes met betrekking tot onderzoek en volgt TADA ook anders haar impact op, bijvoorbeeld door te kijken hoe het gaat met TADA’s alumni.

Omdat de uitbreiding van TADA geen afbreuk mag doen aan de kwaliteit van TADA, is TADA ook gestart met aanvullende trainingen voor haar pedagogische medewerkers en interne kwaliteitsopvolging op zaterdag in de TADA-klassen ten voordele van kwaliteitsbewaring en -verbetering.

Conceptontwikkeling en effectonderzoek naar de impact van weekendschoolonderwijs is ook al jarenlang uitgevoerd door zusterorganisatie IMC Weekendschool in Nederland. Klik hier voor een samenvatting van het onderzoek van IMC Weekendschool waaruit blijkt dat weekendschoolleerlingen zich tijdens het weekendschoolonderwijs sterker ontwikkelen dan de controlegroep op indicatoren van zelfvertrouwen, toekomstperspectieven en sociale verbondenheid. Voor meer informatie over het effectonderzoek kan u terecht bij IMC Weekendschool: info@weekendschool.nl.

Hecht u ook veel waarde aan zaken als het meten van TADA’s impact of onderwijsvernieuwing?

Steun ons dan financieel of neem contact op om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken: info@toekomstatelierdelavenir.com.

Studenten die hun afstudeeronderzoek willen verrichten bij TADA, krijgen eerst een sollicitatiegesprek waarbij ze eerder eigen onderzoek voorleggen.

Share This