/****** Font Awesome ******//****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/

Privacy & Copyright

Privacy

ToekomstATELIERdelAvenir hecht veel belang aan het recht op privacy en het beschermen van persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens van cliënten en (werk)relaties worden door ToekomstATELIERdelAvenir verwerkt en bewaard conform de toepasselijke privacywetgeving. Dit verwerkingsproces verloopt op een transparantie manier en strekt ertoe uw rechten op een passende manier te waarborgen.

U kunt uw gegevens nakijken door een e-mail te sturen naar info@toekomstatelierdelavenir.com.

Copyright

Share This